വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഈ 9 നാളുകാർക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല, കരുതിയിരിക്കുക!

ഇത് വൃശ്ചിക മാസം. പല പ്രത്യേകതകളും ഉള്ള മാസമാണ് വൃശ്ചികം. ..

4 months ago
Comments Off on വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഈ 9 നാളുകാർക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല, കരുതിയിരിക്കുക!
2007

2019 ഈ നാളുകാർക്ക്‌ രാജയോഗം, വൻ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതും ധനലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതുമായ നാളുകാരെയും അറിഞ്ഞോളൂ!

ജീവിതം ഉയർച്ചയും താഴ്ച്ചയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. സുഖവും ..

4 months ago
Comments Off on 2019 ഈ നാളുകാർക്ക്‌ രാജയോഗം, വൻ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതും ധനലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതുമായ നാളുകാരെയും അറിഞ്ഞോളൂ!
3141

കണ്ടകശനി കൊണ്ടു പോകില്ല, ഓരോ നാളുകാരും ഈ ദോഷ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മതി!

ജാതകവും ജ്യോത്സ്യവും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പലരുടെയും ..

4 months ago
Comments Off on കണ്ടകശനി കൊണ്ടു പോകില്ല, ഓരോ നാളുകാരും ഈ ദോഷ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മതി!
1972

ഗർഭിണി ആകാത്ത സ്ത്രീകളും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും അറിഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ കൈയിലെ ഈ രേഖ പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ!

ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ..

4 months ago
Comments Off on ഗർഭിണി ആകാത്ത സ്ത്രീകളും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും അറിഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ കൈയിലെ ഈ രേഖ പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ!
682

സാമുദ്രിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കാലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും

എന്താണ് സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രം? നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തിന്റെ ..

4 months ago
Comments Off on സാമുദ്രിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കാലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും
754

ഉപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച്‌ വീട്ടിലെ നെഗറ്റീവ്‌ എനർജിയെ ഇല്ലാതെയാക്കാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

നാം പലരും മിക്കപോഴും പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ..

4 months ago
Comments Off on ഉപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച്‌ വീട്ടിലെ നെഗറ്റീവ്‌ എനർജിയെ ഇല്ലാതെയാക്കാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി
1399

രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണിയാണോ കണ്ടത്‌, എങ്കിൽ തീർന്നു, ദിവസം പോക്കാ! കണിയിൽ കാര്യമുണ്ട്‌

ദിവസവും നല്ലത് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ..

5 months ago
Comments Off on രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണിയാണോ കണ്ടത്‌, എങ്കിൽ തീർന്നു, ദിവസം പോക്കാ! കണിയിൽ കാര്യമുണ്ട്‌
866

നിങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ? എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങൾ

ദൈവ വിശ്വാസമുള്ളവരും, ദേശസ്നേഹമുള്ളവരുമാണ് ഇവർ. തമാശ ..

5 months ago
Comments Off on നിങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ? എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങൾ
823

അറിയാമോ വീട്ടിലെ ബാത്ത്‌ റൂമിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ പോലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന്

നമ്മുടെ പ്രാഥമിക അവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പണം. നമ്മളൊക്കെ ..

5 months ago
Comments Off on അറിയാമോ വീട്ടിലെ ബാത്ത്‌ റൂമിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ പോലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന്
796

എല്ലാവരും ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട്‌ കാര്യമില്ല, കൈയ്യിൽ ഈ രേഖയുണ്ടോ എങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പ്‌!

ലോട്ടറി, ഭാഗ്യക്കുറി എന്നും പറയും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ..

5 months ago
Comments Off on എല്ലാവരും ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട്‌ കാര്യമില്ല, കൈയ്യിൽ ഈ രേഖയുണ്ടോ എങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പ്‌!
2602