യു.എ.ഇ. പൊതുമാപ്പ്‌ ഇന്നുമുതൽ (2018 ആഗസ്റ്റ്‌ 1), പ്രവാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ!

യുഎഇയില്‍ മൂന്നു മാസം നീളുന്ന പൊതുമാപ്പ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ..

3 months ago
Comments Off on യു.എ.ഇ. പൊതുമാപ്പ്‌ ഇന്നുമുതൽ (2018 ആഗസ്റ്റ്‌ 1), പ്രവാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ!
327

സൗദിയിൽ വിസയില്ലാതെ താമസിക്കുന്നതിനിടെ ആക്രമികളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച്‌ രക്ഷപെട്ട മലയാളിയുടെ അനുഭവം!

മണൽക്കാട്‌ ഓരോ ഏറനാട്ടുകാരന്റെ യും സ്വപ്നഭൂമിയാണ്‌. ..

1 year ago
Comments Off on സൗദിയിൽ വിസയില്ലാതെ താമസിക്കുന്നതിനിടെ ആക്രമികളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച്‌ രക്ഷപെട്ട മലയാളിയുടെ അനുഭവം!
466