മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

മോദി തുടർന്നാലും രാ​​ഹുൽ വന്നാലും ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് എക്കാലവും ഇവരാണ്

നെഹ്റു മുതലുള്ള ജനാധിപത്യ സർക്കാർ വന്നാലും അതിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചപ്പോഴും അതിനും മുമ്പ് മഹാസാമ്രാജ്യങ്ങൾ കൊടികുത്തി വാണപ്പോഴും ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ഭരണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഒമ്പത് പേരുടെ വംശപരമ്പരയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ എക്കാലവും അടക്കിഭരിക്കുന്ന ആ ഒമ്പത് പേരെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

അതെ, ലോകമെമ്പാടും ഇലുമിനാറ്റി സിദ്ധാന്തം ഇന്നും സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കും അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തി ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒമ്പത് പേരുടെ പൈതൃകം. ഇന്ത്യയിലെ 2000 വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ഇലുമിനാറ്റി കഥകളിലേക്ക് കടക്കുംമുമ്പ് എന്താണ് ഇലുമിനാറ്റി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞുവരാം… Watch Video 👇

Avatar

Staff Reporter