മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ഭാര്യയ്ക്ക്‌ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനോട്‌ പ്രണയം, അനുജന് തിരിച്ചും, ഭർത്താവ്‌ അറിഞ്ഞപ്പോൾ: സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കേസ്‌ ഡയറി

ഭാര്യയ്ക്ക്‌ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനോട്‌ പ്രണയം, അനുജന് തിരിച്ചും, ഭർത്താവ്‌ അറിഞ്ഞപ്പോൾ: സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കേസ്‌ ഡയറി.

ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും ലൈഫ്‌ സ്കിൽ ട്രെയിനറുമായ റാണി രജനിയുടെ കേസ്‌ അനുഭവമാണ്‌ കുടുംബ കോടതിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലൂടെ പറഞ്ഞത്‌. വീഡിയോ കാണാം.

Avatar

Staff Reporter