മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

മൂക്ക്‌ മണക്കാനും ശ്വസിക്കാനും സൗന്ദര്യത്തിനും മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന്, ഇതാ മൂക്ക്‌ വെളിപ്പെടുത്തും ചില രഹസ്യങ്ങൾ

മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന്‌ മൂക്കുനുള്ള പങ്ക്‌ വളരെ വലുതാണ്‌, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൂക്കുത്തിയൊക്കെ അണിഞ്ഞ്‌ മൂക്കിനെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കുന്നത്‌. ശ്വസിക്കാനും മണക്കാനുമുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണു മൂക്ക്‌. എന്നാൽ മൂക്കിനെക്കുറിച്ച്‌ നമുക്കറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്‌. എല്ലാവരുടെയും മൂക്കിന്റെ ആകൃതി ഒരുപോലെയായിരിക്കില്ല. വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും മൂക്ക്‌. മൂക്കിന്റെ ആകൃതി നോക്കി സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച്‌ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.

സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള മൂക്ക്‌ കോൺവെക്സ്‌ മൂക്കാണ്‌. വലിയൊരു നേതൃപാടവം ഇത്തരം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരെ അടക്കി ഭരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്‌ പ്രശസ്തി പിടിച്ചു പറ്റാനും കോൺവെക്സ്‌ ആകൃതിയിലുള്ള മൂക്കുള്ളവർക്ക്‌ കഴിയും. വളവില്ലാത്ത മൂക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ പ്രചോദനം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുന്നത്‌. ഇവർ നല്ല ബുദ്ധിശാലികളും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട്‌ ഉയർച്ചയിലെത്തുന്നവരുമായിരിക്കും.

ഇനി പരന്ന മൂക്കുള്ളവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന്‌ ഇവർ മിടുക്കരായിരിക്കും. കല, സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിലും പ്രശസ്തി പിടിച്ചു പറ്റാൻ ഇവർക്ക്‌ സാധിക്കും. ഇത്തരം മൂക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉന്നതിയിലെത്തുമെങ്കിലും ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം പലപ്പോഴും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.

നല്ല നീളമുള്ള മൂക്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാരായിരിക്കും. ആശയക്കുഴപ്പമില്ലാതെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഇത്തരക്കാർക്കു കഴിയും. നല്ല സംഘാടന പാടവം ഇവരുടെ കൂടപ്പിറപ്പായിരിക്കും. ഏത്‌ കാര്യത്തിനും ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇവർക്ക്‌ സാധിക്കും.

കോൺകേവ്‌ ആകൃതിയിലുള്ള മൂക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം ദയയുള്ളവരായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള മൂക്കുള്ളവർക്ക്‌ പെട്ടെന്ന്‌ സങ്കടം വരും. എങ്കിലും എത്ര അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടായാലും വിജയത്തിലെത്താൻ ഇവർക്ക്‌ കഴിയും. മാത്രമല്ല ഇവർ സഹായമനസ്കരുമായിരിക്കും. വളഞ്ഞ മൂക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. കലയുമായി ഏറ്റവും അടുത്തബന്ധം പുലർത്തുന്നവരെങ്കിലും വളഞ്ഞ മൂക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിനാണ്‌ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്‌.

ചെറിയ മൂക്കുള്ളവർ കുശാഗ്രബുദ്ധിക്കാരും അവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനായി എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവരുമായിരിക്കും. പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമായിരിക്കും ഇവർ.

അധികം അധ്വാനമില്ലാതെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്‌ മുടക്കുമുതലിന്റെ നാല്‌ ഇരട്ടി വരെ ലാഭം, Watch Video

Avatar

Staff Reporter