മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

പുരുഷന്മാർ അറിയാൻ, പങ്കാളിയുമൊത്ത്‌ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അറിയാതെ പോലും ഈ 4 ഇടങ്ങളിൽ കൈ വയ്ക്കരുത്‌!

പരസ്പരമുള്ള തഴുകലും തലോടലുമെല്ലാം സെ ക്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ സെ ക്സിനിടെ സ്ത്രീശരീരത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ലാത്തചില സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് എന്നറിയാമോ?

1. ഗര്ഭാശയമുഖം
നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടെ ലിം ഗം ഗർഭാശയമുഖത്തോട ടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെ ക്സ് പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഈ സ്ഥലം യോ നിയെയും ഗർഭാശയത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ചാൽ ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഭ്രൂണം വളരുക. ഇവിടെ സെ ക്സിന് പറ്റിയ ഇടമല്ല.

എന്നാല് ഇത്തരം സന്ദർഭം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈം ഗിക താല്പര്യത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ യോ നി, സാധാരണത്തേതിനെക്കാള് അല്പ്പം കൂടി ആഴമുള്ളതാകും. മസിലുകൾ വികസിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. അതിനാലാണ് ലിം ഗം ഗർഭാശയ മുഖത്തോടടുക്കുന്നത്. അതിനാല് അവളെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത മറ്റൊരു പൊസിഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തൃപ്തയാക്കാം.

\"\"

2. ക്ലിറ്റോ റിസിന്റെ മുകൾ ഭാഗം
ക്ലിറ്റോ റിസ് എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ലൈം ഗികാ നുഭൂതിയുടെ താവളം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകൾ ക്ലിറ്റോ റിസിന്റെ മുകൾ ഭാഗം സ്പർശിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അവരിലൊരാളാണെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട. പകരം ക്ലിറ്റോ റിസിനു ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ പങ്കാളിക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്പർശിക്കാവുന്നതാണ്.

3. പാദങ്ങൾ
പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് സെ ക്സിലെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് രതി മൂർച്ഛ യിലെത്തുന്നതിനും തടസ്സം വരുത്തും. ജോണ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച് സോക്സ് ധരിച്ച് സെ ക്സിലേർപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ രതി സുഖം നൽകും; രതി മൂർച്ഛയും. കാരണം സോക്സ് ധരിക്കുമ്പോൾ കാലിന് മറ്റ് സ്പർശനങ്ങൾ വഴിയുണ്ടാകുന്ന അലോസരങ്ങൾ കുറയുന്നു.

4. അനൽ സെക്സ്‌
പിൻഭാഗം അഥവാ മലദ്വാരം വഴിയുള്ള സെ ക്സ് പലരും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് സൗകര്യപ്രദമല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുതിരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഈ ഭാഗത്തെ ദ്വാരം വളരെ ചെറുതാണ്. ചിലപ്പോൾ വിരലുകളുടെ സ്പർശം പോലും അവിടം അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാം.

\"\"

ജേണൽ ഓഫ്‌ സെ ക്ഷ്വൽ മെഡിസിൻ എന്ന മാസികയുടെ പഠനപ്രകാരം ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും അനൽ സെ ക്സിന് ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മികച്ച ലൂബ്രിക്കന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില് അനൽ സെ ക്സ്‌ വേദനാജനകമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെയും ലൂബ്രിക്കന്റുകളുപയോഗിച്ചും മാത്രമേ അനൽ സെ ക്സ്‌ന് മുതിരാകൂ.

Staff Reporter