മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ബസ്‌ ചാർജ്ജ്‌ വർദ്ധിപ്പിച്ചത്‌ കേവലം 2 രൂപയല്ല, നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമായി, സ്ഥിരം യാത്രക്കാർക്ക്‌ വൻ തിരിച്ചടി?

സംസ്ഥാനത്ത്‌ ബസ്‌, ഓട്ടോ – ടാക്സി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഓർഡിനറി ബസ് മിനിമം നിരക്ക് (2.5 കിലോമീറ്ററിന്) നിലവിലെ 8 രൂപയിൽ നിന്ന് 10 രൂപയാക്കി. തുടർന്നുള്ള കിലോമീറ്റർ നിരക്ക് 90 പൈസയിൽനിന്ന് ഒരു രൂപയാക്കി. കോവിഡ് കാലത്താണ് 70 പൈസയിൽ നിന്ന് 90 പൈസയാക്കിയത്. കെഎസ്ആർടിസിക്കും നിരക്കുവർധന ബാധകമാണ്. രാത്രിയാത്രയ്ക്ക് ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ 50% നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാമെന്ന രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ നടപ്പാക്കില്ല.

അതേ സമയം ബസ് മിനിമം നിരക്കിൽ 2 രൂപയും തുടർന്നുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 10 പൈസയുമാണു വർധനയെങ്കിലും ഫലത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ ഭാരം അതിലേറെയായിരിക്കും. ഇതിനു മുൻപ് ബസ് നിരക്ക് പുതുക്കിയപ്പോൾ മിനിമം ചാർജിൽ 5 കിലോമീറ്റർ (രണ്ടു ഫെയർസ്റ്റേജ്) യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു. പിന്നീട് കോവിഡ് കാലത്ത് മിനിമം നിരക്കിൽ ഒരു ഫെയർസ്റ്റേജ് മാത്രം (2.5 കിലോമീറ്റർ) എന്നു മാറ്റി.

പുതിയ നിരക്കുവർധനയിലും ഇതുതന്നെ തുടരുന്നതോടെ, മിനിമം നിരക്കിൽ 5 കിലോമീറ്റർ എന്ന ആനുകൂല്യമാണു നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മുൻപത്തെ നിരക്കുപരിഷ്കാരത്തിൽ 5 കിലോമീറ്റർ യാത്രയ്ക്ക് 8 രൂപ ആയിരുന്നത് ഇനി 5 കിലോമീറ്ററിന് 12.50 രൂപയാകും. തുടർന്നുള്ള കിലോമീറ്ററുകളിലും ഇതു പ്രതിഫലിക്കും. നിലവിൽ 20 കിലോമീറ്റർ യാത്രയ്ക്ക് 19 രൂപയാണ് ഇത് 28 രൂപയാകും.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ സർവീസിന് ഇപ്പോൾ മിനിമം നിരക്ക് 5 കിലോമീറ്ററിന് 14 രൂപയാണ്. അതു കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 95 പൈസ. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന് മിനിമം ചാർജ് 10 കിലോമീറ്ററിന് 20 രൂപയാണ്. അതു കഴിഞ്ഞുള്ള കിലോമീറ്ററിന് 98 പൈസ.

ഓർഡിനറി നിരക്കിലെ വർധനയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ഈ നിരക്കുകളിലെല്ലാം വർധനയുണ്ടാകും. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിനു മുകളിലുള്ള സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസുകൾക്കു കോവിഡ് സമയത്തു നൽകിയിരുന്ന യാത്രാനിരക്കിലെ 30% ഇളവ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അതിനു മുകളിലാണ് പുതിയ വർധന വരുന്നത്.

ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കു മിനിമം നിരക്ക് (1.5 കിലോമീറ്ററിന്) 30 രൂപയാക്കും. നിലവിൽ 25 രൂപയാണ്. തുടർന്നുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 15 രൂപ (നിലവിൽ 12 രൂപ). വെയിറ്റിങ് ചാർജ് 15 മിനിറ്റിന് 10 രൂപ എന്നതിൽ മാറ്റമില്ല. 1500 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ടാക്സി മിനിമം നിരക്ക് (5 കി.മീ.) 200 രൂപയാക്കി (നിലവിൽ 175 രൂപ). ഇതു കഴിഞ്ഞ് കിലോമീറ്ററിന് 15 രൂപ എന്നതു 18 രൂപയാക്കി.

1500 സിസിക്കു മുകളി‍ൽ മിനിമം നിരക്ക് 200 രൂപയിൽ നിന്ന് 225 രൂപയാക്കി. അതു കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 20 രൂപ. വെയ്റ്റിങ് ചാർജ് നിലവിലുള്ളതുപോലെ മണിക്കൂറിന് 50 രൂപയായും ഒരു ദിവസം പരമാവധി 500 രൂപയായും നിലനിർത്തും. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ നിരക്കുവർധന പ്രാബല്യത്തിലാകും.

YOU MAY ALSO LIKE THIS VIDEO

Avatar

Staff Reporter