മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

മലയാളത്തിന്റെ ശാലീന സൗന്ദര്യം കാവ്യാ മാധവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങൾ

മലയാള സിനിമയിലെ ശാലീന സൗന്ദര്യമാണ് കാവ്യാമാധവൻ. പെൺകുട്ടികളോട്‌ \”ഓ പിന്നെ ഇത്രക്കങ്ങ്‌ പൊങ്ങാൻ നീ എന്താ കാവ്യാ മാധവനാണോ\” എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പസുകളുടെ രീതി. കാവ്യ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പലപ്പോഴായി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തെ 32 അപൂർവ്വ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്‌. (Click Next to see more)

\"\"

Staff Reporter