മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം ഏപ്രിൽ 13 വരെ ഈ നാളുകാർക്ക്‌ സാമ്പത്തികമായും തൊഴിൽപരമായും വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും

ഭാഗ്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് ജോലിയിലും വിജയം നേടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ വ്യാഴത്തെ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സമയം വ്യാഴം കുംഭത്തിലാണ് 2022 ഏപ്രിൽ 13 വരെ ഈ രാശിയിൽ തുടരും. ഈ സമയത്ത് വ്യാഴം 5 രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, തൊഴിൽ, കുടുംബജീവിതം മുതലായവയ്ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും.

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ധനം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ വളരെയധികം പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വീടോ കാറോ വാങ്ങാൻ കഴിയും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.

മിഥുനം (മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള സമയത്ത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ സഹായത്താൽ എല്ലാ ജോലികളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും. പ്രത്യേക പദവി ലഭിച്ചേക്കും. വീട്ടിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം പഴയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവസാനിക്കും. ധനക്ഷാമം നീങ്ങും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണി തുടങ്ങും.

തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം തൊഴിൽ, ബിസിനസ് എന്നിവയ്ക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ധനം ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ ഓഫറുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും.

വൃശ്ചികം (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ഈ സമയം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥാനവും പണവും ബഹുമാനവും എല്ലാം നൽകും. കരിയറിൽ വളരെയധികം പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. കുടുംബജീവിതം മികച്ചതായിരിക്കും.

YOU MAY ALSO LIKE THIS VIDEO

Avatar

Staff Reporter