മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

വീട്ടിലെ പല്ലിശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ മയിൽപ്പീലി സഹായിക്കും, തമാശയല്ല, ചെയ്യേണ്ടത്‌ ഇങ്ങനെ, വേറെയുമുണ്ട്‌ പല്ലിയെ ഓടിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ

എത്രയൊക്കെ വൃത്തിയായി പരിപാലിച്ചാലും പല്ലികൾ മിക്ക വീടുകളിലും ശല്യക്കാരാണ്. പാറ്റയെയും എലികളെയുമെല്ലാം ഓടിക്കാനുള്ള വിദ്യകൾ മിക്ക വീട്ടമ്മമാർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ പല്ലികളെ എങ്ങനെ വീടുകളിൽനിന്നും അകറ്റി നിർത്താം എന്നായിരിക്കും ചിന്ത.

നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് തന്നെ പാറ്റയെയും പല്ലിയെയും വീടുകളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താം. ഇതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിപ്പൊടിയും പുകയില മിശ്രിതവും പല്ലികളെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. കാപ്പിപ്പൊടിയും പുകയില മിശ്രിതവും കുഴച്ച്‌ ഉരുട്ടി ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി വീടിന്റെ പലസ്ഥലത്തായി വച്ചാൽ പല്ലി ശല്യം ഒഴിവാക്കാം.

കാപ്പിപ്പൊടിയും കുരുമുളകും പല്ലികളെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ വഴിയാണ്. കാപ്പിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും സമംചേർത്ത് പല്ലിയുടെ ശല്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വക്കുന്നത് പല്ലികളെ അകറ്റി നിർത്താനാവും. പല്ലി ഇവ ഭക്ഷിക്കുന്നതോടെ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും. പെപ്പർ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നതും പല്ലിയെ കൊല്ലാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ്.

മുട്ടത്തോടുകളും പല്ലികളെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. പല്ലികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന ഒരു ഗന്ധം മുട്ടത്തോടിലുണ്ട്‌. ഏതോ ഒരു വലിയ ജീവി അടുത്തുണ്ടെന്ന ധാരണയിൽ പല്ലികൾക്ക്‌ ഭയമുണ്ടക്കുകയും ചെയ്യുമത്രെ മുട്ടത്തോട്‌.

വെളുത്തിള്ളിയാണ് മറ്റൊരു വിദ്യ. വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി വീടിന്റെ പല ഇടങ്ങളിൽ വക്കുന്നതോടെ പല്ലിയെ വീട്ടിൽനിന്നും അകറ്റി നിർത്താം. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഗന്ധമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് പല്ലി വരില്ല. മയിൽപീലി ഉള്ള ഇടങ്ങളിലേക്കും പല്ലി വരില്ല. കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ മയിൽപ്പിലി പല്ലികൾക്ക് ഭയമാണ്. ശത്രുവാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് ഇതിനു അരികിലേക്ക് പല്ലി കടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത്.

പുൽത്തൈല ചെടി വീട്ടിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നതും പല്ലികളെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. പുൽത്തൈല ചെടിയുടെ സിട്രസ്‌ മണം പല്ലികൾക്ക്‌ അസഹ്യമാണ്‌. വീടിനോട്‌ ചേർന്ന് പുൽത്തൈല ചെടി വച്ച്‌ പിടിപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്‌. പല്ലിയുടെ മറ്റൊരു ശത്രു ആണ് പൂച്ച. പൂച്ചയെ വീട്ടില്‍ വളര്‍ത്തിയാല്‍ അവ പല്ലിയെ പിടിച്ചു കൊന്നുകൊള്ളും.

Avatar

Staff Reporter