മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ഐശ്വര്യത്തിനും സൗഭാഗ്യത്തിനും ഓരോ നാളുകാരും ദുർഗാദേവിയെ ഇങ്ങനെ തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിക്കണം: ഫലം നിശ്ചയം

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)
മേടം രാശിക്കാര്‍ സ്‌കന്ദമാതാവിനെ ആരാധിക്കണം. ഇത് കൂടാതെ അവര്‍ക്ക് ദുര്‍ഗാ ചാലിസ അല്ലെങ്കില്‍ ദേവി ദുര്‍ഗ്ഗാ സപ്തശതി വായിക്കാം. ദേവി സ്‌കന്ദമാതാവ് ഭക്തരിൽ അങ്ങേയറ്റം കരുണയുള്ള ദുർഗാഭാവമായതിനാൽ മോക്ഷവും ശക്തിയും സമൃദ്ധിയും നല്‍കി ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്‌കന്ദമാതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ മനസ്സും ഹൃദയവും ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഇടവം (കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
ഇടവം രാശിക്കാര്‍ നവരാത്രിയിൽ ആരാധിക്കേണ്ടത് മഹാഗൗരി ദേവിയെയാണ്. ശ്രീ പാർവതീ അഷ്ടോത്തരം ജപിക്കുക. ജീവിത പ്രാ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ അകലും. അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീകൾ ലളിതാ സഹസ്രനാമം വായിക്കണം, അത് ജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. വിവാഹം എളുപ്പത്തില്‍ നടക്കുന്നതിനും ഉപയുക്തമാകും.

മിഥുനം (മകയരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
മിഥുനം രാശിയിലുള്ളവര്‍ ബ്രഹ്മചാരിണി ഭാവത്തിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കണം. കൂടാതെ ദിവസവും താരാ കവചം ചൊല്ലുന്നതും നല്ലതാണ്. ബ്രഹ്മചാരിണിയെ ആരാധിക്കുന്നത് ധാര്‍മ്മികതയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ദുരിതമോചനവും നല്‍കും. ദിവസവും ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തില്‍ വെല്ലുവിളികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ ദിവസവും ലക്ഷ്മി സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുകയും ശൈലപുത്രി ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ഇത് ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന പല പ്രശ്‌നങ്ങളേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കും.

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ചിങ്ങം രാശിക്കാരായ ആളുകള്‍ ദുര്‍ഗ്ഗയുടെ അഷ്ടോത്തരം ജപിക്കുകയും കൂഷ്മാണ്ട ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ഇത് ഭക്തര്‍ക്ക് ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ശക്തി എന്നിവ നല്‍കും. നവരാത്രി ദിനത്തിലെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ അനുഗ്രഹവും നല്‍കുന്നു.

കന്നി (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2)
കന്നി കന്നി രാശിക്കാരായവര്‍ ലക്ഷ്മി മന്ത്രം ജപിക്കണം, ബ്രഹ്മചാരിണിയെ ആരാധിക്കണം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വളരെയധികം ജ്ഞാനം കൊണ്ടുവരും, അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള വഴിയില്‍ വരുന്ന ഏത് പ്രശ്‌നവും നീക്കംചെയ്യാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
തുലാം തുലാം രാശിക്കാരായവരെങ്കില്‍ ഇവര്‍ ദുര്‍ഗ്ഗാ സപ്തശതിയോ കാളി ചാലിസയോ ജപിക്കുകയും മഹാഗൗരിയെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ഇത് അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹം പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

വൃശ്ചികം (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
വൃശ്ചികം വൃശ്ചികം രാശിക്കാരായ ആളുകള്‍ ദുര്‍ഗ്ഗാ സപ്തശതി പാരായണം ചെയ്യണം, കൂടാതെ സ്‌കന്ദമാതാവിനെ ആരാധിക്കണം, ഇത് ഭക്തരുടെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ജീവിതത്തില്‍ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും.

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
ധനു ധനു രാശിയില്‍ പെട്ട ആളുകള്‍ ദേവി ചന്ദ്രഘണ്ടയെ ആരാധിക്കണം. ഇത് കൂടാതെ ഭക്തര്‍ക്ക് ധൈര്യം ലഭിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്തരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും.

മകരം (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
മകരം മകരം രാശിയുള്ളവര്‍ നവര്‍ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയും കാളരാത്രി ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ഇത് അജ്ഞതയെ നശിപ്പിക്കും, ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ട് നീക്കുകയും തെറ്റായ മാനസിക ചിന്തകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിനും സഹായിക്കും.

കുംഭം (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
രാശിയിലുള്ളവര്‍ ദേവി മാഹാത്മ്യം പാരായണം ചെയ്യുകയും കാളരാത്രിയെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ദേവി കാളരാത്രി ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഇരുട്ട് നീക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
മീനം മീനം രാശിക്കാരായവര്‍ ‘ഹരിദ്ര ജപമാല (മഞ്ഞൾ) ഉപയോഗിച്ച് ‘ബഗളാമുഖി മന്ത്രം’ ജപിക്കുകയും ചന്ദ്രഘണ്ട ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ഇത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യും. ജീവിതത്തില്‍ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്കും കൺസൾട്ടിംഗിനും
ശ്രേയസ്‌ ജ്യോതിഷ കേന്ദ്രം, തിരുവനന്തപുരം | ഫോൺ: +91 7012124283

ഗണപതിയെ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോര, ഐശ്വര്യത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി ഓരോ നാളുകാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത്‌ പ്രാർത്ഥിക്കണം: Watch Video

Avatar

Staff Reporter