മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം ഇതാണെന്ന്‌

ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. കണ്ണടച്ച്‌ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ്‌ ചിലർ. എന്നാൽ ഗാഢനിദ്രയിലായിരക്കെ മാത്രമേ മറ്റു ചിലർ സ്വപ്‌നം കാണൂള്ളൂ. എന്നാലും ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്‌നം കണ്ട്‌ ഞെട്ടിയുണരാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ലെന്നത്‌ ഉറപ്പാണ്‌.

\"\"

ഒരാൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക്‌ വീണ്‌ 90 മിനിറ്റ്‌ കഴിഞ്ഞുള്ള ഘട്ടമാണ്‌ റെം സ്ലീപ്പ്‌. ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക്‌ കടക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ആളുകളെ ഉണർത്തി നട്തതിയ പഠനങ്ങളിൽ വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും ഭാരം കൂടലും ശ്രദ്ധക്കഉരവും വരുന്നതായി കണ്ടു. സ്വപ്നത്തെ പ്രശ്‌നപരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗമായും ചില ഗവേഷകർ കാണുന്നു. പ്രശ്നഭരിതമായ മനസ്സോടെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നവർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്‌ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരത്തോടെയായിരിക്കും എന്നാണ്‌ പറയുന്നത്‌.

സ്വപ്‌നം എന്നത്‌ ഉറങ്ങുന്ന മനസ്സിന്റെ ഭാവനാസൃഷ്ടികളാണ്‌. സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ ഓരോ മനുഷ്യനും അതു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി പൊസിറ്റീവാകാം നെഗേറ്റെവാകാം.

സ്വപ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നിരവധി കഥകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട്‌. അതിലൊന്നാണ്‌ മരണം സ്വപ്നം കാണുന്നത്‌. മരണം സ്വപ്നം കാണുന്നത്‌ നല്ലതാണെന്നും അത്‌ ദീർഘായുസിന്റെ സൂചനയാണെന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ട്‌ എന്നാൽ അത്‌ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണെന്നാണ്‌ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്‌.

ഒരു ജീവിതചക്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെയാണ്‌ മരണം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്‌. മരണം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ വിവാഹം ഉടനെ നടക്കും എന്നു പണ്ടുള്ളവർ പറയാറുമുണ്ട്‌. വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെയോ, എന്തെങ്കിലും ശീലത്തിന്റെയോ അവസാനത്തെയാണ്‌ മരണം സ്വപ്നം കാണുന്നതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്‌. അതായത്‌ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന്‌ അർഥം.

ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ മരണപ്പെടുന്നതായി കണ്ട സ്വപ്നം ഉറങ്ങിയെഴുന്നേറ്റത്തിനു ശേഷം ഓർമയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ട വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന്‌ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള സൂചനയാണത്‌.

സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം സ്വന്തം മരണമോ, അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയോ മരണം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്‌ എന്തോ മാറ്റത്തെയാണ്‌. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവസാനിച്ചു പുതിയത്‌ എന്തോ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന. വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്‌ മരിക്കുന്നത്‌ സ്വപിനം കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവസാനിച്ചു. പുതിയത്‌ എന്തോ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്‌ നൽകുന്നത്‌. മോശമായ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു നല്ലതു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമായും കാണാം.

Shehina Hidayath