ആൻഡ്രോയ്ഡ്‌ ഫോണുകളിൽ ബാറ്ററി ആയുസ്‌ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ഒരു ആപ്‌

ആൻഡ്രോയ്ഡ്‌ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള പൊതുവായ പരാതി ..

2 years ago
Comments Off on ആൻഡ്രോയ്ഡ്‌ ഫോണുകളിൽ ബാറ്ററി ആയുസ്‌ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ഒരു ആപ്‌
1208

ഏത്‌ ലാപ്ടോപ്‌ സ്ക്രീനും സിമ്പിളായി ടച്ച്‌ സ്ക്രീൻ ആക്കാവുന്ന പുതിയ വിദ്യ

എയർബാർ എന്ന യു എസ്‌ ബി ഡിവൈസാണ്‌ സാങ്കേതിക രംഗത്ത്‌ ..

2 years ago
Comments Off on ഏത്‌ ലാപ്ടോപ്‌ സ്ക്രീനും സിമ്പിളായി ടച്ച്‌ സ്ക്രീൻ ആക്കാവുന്ന പുതിയ വിദ്യ
1786

മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ചാർജ്ജ്‌ നിലനിർത്താൻ ചില എളുപ്പ വഴികൾ

ബാറ്ററി ചാര്‍ജര്‍ എന്ന ഉപകരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ..

2 years ago
Comments Off on മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ചാർജ്ജ്‌ നിലനിർത്താൻ ചില എളുപ്പ വഴികൾ
1666

ഫേയ്സ്‌ ബുക്കിലെ On this day എന്ന ഫീച്ചർ എന്നന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കണോ?

നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഫേയ്സ്ബുക്ക്‌ ലോഗ്‌ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ..

2 years ago
Comments Off on ഫേയ്സ്‌ ബുക്കിലെ On this day എന്ന ഫീച്ചർ എന്നന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കണോ?
1160