നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക്‌ പോലും പെട്ടെന്ന്‌ കരച്ചിൽ വരുന്നവർക്കിതാ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു കാര്യം!

എപ്പോഴും കരയുന്ന സ്വഭാവം കാരണം തൊട്ടാവാടി, വികാരജീവി ..

2 weeks ago
Comments Off on നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക്‌ പോലും പെട്ടെന്ന്‌ കരച്ചിൽ വരുന്നവർക്കിതാ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു കാര്യം!
908

നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചിത്രമായ ഈ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കും, തീർച്ച!

ഉറക്കത്തിന്റെ രഹസ്യം അറിയുക എന്നത്‌ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ..

2 months ago
Comments Off on നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചിത്രമായ ഈ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കും, തീർച്ച!
591

ഡോക്ടറും മനുഷ്യനും: ഫെർണാണ്ടസിന്‌ അവിടെ കിട്ടിയതും റീത്താമ്മയ്ക്ക്‌ ഇവിടെ കിട്ടാതെ പോയതും!

ഫെർണാണ്ടസിന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലായ്ക ..

2 months ago
Comments Off on ഡോക്ടറും മനുഷ്യനും: ഫെർണാണ്ടസിന്‌ അവിടെ കിട്ടിയതും റീത്താമ്മയ്ക്ക്‌ ഇവിടെ കിട്ടാതെ പോയതും!
235

ഈ ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ പറയും “Wow this is Awesome”

ഇത്‌ ശ്യാംകുമാർ ആചാര്യ എന്ന കലാകാരന്റെ കരവിരുതിൽ ജന്മം ..

2 months ago
Comments Off on ഈ ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ പറയും “Wow this is Awesome”
128

പകൽ അപ്രത്യക്ഷനായി രാത്രിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ആ ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരനെ തിരയുകയാണ് ഇപ്പോഴും!

മനുഷ്യരെ കുത്തിനിറച്ച ഒരു തെരുവിലെ മുഴുവൻ കാഴ്ച്ചകളും ..

2 months ago
Comments Off on പകൽ അപ്രത്യക്ഷനായി രാത്രിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ആ ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരനെ തിരയുകയാണ് ഇപ്പോഴും!
130

99, 999, 1999 എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ വിലകളിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ചതി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്‌

സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി ..

2 years ago
Comments Off on 99, 999, 1999 എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ വിലകളിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ചതി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്‌
4195