ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം വിരലുകൾ: മിഴികൾക്ക്‌ കുളിർമ്മയാണു ഈ പ്രിയ ‘മോഹനവര’

ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വാരിക ചിത്രങ്ങൾക്ക്‌ പിന്നിലെ പ്രതിഭ ..

3 years ago
Comments Off on ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം വിരലുകൾ: മിഴികൾക്ക്‌ കുളിർമ്മയാണു ഈ പ്രിയ ‘മോഹനവര’
3660

താഴ്‌വാരത്തിലെ ക്രൂരനായ വില്ലൻ ‘രാജു’ എന്ന സലീം ഘൗസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ?

ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത താഴ്‌വാരം (1990) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ..

3 years ago
Comments Off on താഴ്‌വാരത്തിലെ ക്രൂരനായ വില്ലൻ ‘രാജു’ എന്ന സലീം ഘൗസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ?
3994

പാലായിൽ നിന്നും കൊച്ചി, ദുബായ്‌ വഴി ഫ്ലവേഴ്സിൽ എത്തിയ അശ്വതിയുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ!

ഫ്ലവേഴ്സ്‌ ചാനലിലെ ജനപ്രിയ പ്രോഗ്രാമായ കോമഡി സൂപ്പർ ..

3 years ago
Comments Off on പാലായിൽ നിന്നും കൊച്ചി, ദുബായ്‌ വഴി ഫ്ലവേഴ്സിൽ എത്തിയ അശ്വതിയുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ!
4589

അഞ്ജലി എന്ന ഈ മിടുക്കി ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു മികച്ച മാതൃകയാണ്

ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പഠിത്തത്തിനൊപ്പം തന്നെ പാർടൈം ..

3 years ago
Comments Off on അഞ്ജലി എന്ന ഈ മിടുക്കി ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു മികച്ച മാതൃകയാണ്
2024