ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും മുൻപ്‌ ഭർത്താക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവൾക്കുള്ള ഈ 4 ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ!

വിവാഹാനന്തരവും മുമ്പും ഏറെ ലൈംഗിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ..

19 hours ago
Comments Off on ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും മുൻപ്‌ ഭർത്താക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവൾക്കുള്ള ഈ 4 ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ!
202

ദാമ്പത്യം ഗംഭീരമാക്കാൻ സെക്‌സിൽ തീർച്ചയായും പുരുഷൻ അറിയേണ്ട അഞ്ച്‌ സ്ത്രീ രഹസ്യങ്ങൾ!

ഭാര്യയോട് മനസ് നിറയെ സ്‌നേഹമുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് അവള്‍ ..

1 week ago
Comments Off on ദാമ്പത്യം ഗംഭീരമാക്കാൻ സെക്‌സിൽ തീർച്ചയായും പുരുഷൻ അറിയേണ്ട അഞ്ച്‌ സ്ത്രീ രഹസ്യങ്ങൾ!
731

സ്ത്രീകൾക്ക്‌ ഏറെയിഷ്ടം എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുകയുമില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ: ശരിയല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളേ?

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ..

1 week ago
Comments Off on സ്ത്രീകൾക്ക്‌ ഏറെയിഷ്ടം എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുകയുമില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ: ശരിയല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളേ?
2496

ലൈംഗിക ജീവിതം സുന്ദരമക്കാൻ ഇതാ കിങ്കി സെക്സ്‌ വഴികൾ: നമുക്ക്‌ പരിചിതമായ എന്നാൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കിങ്കി സെക്സ്‌ എന്താണെന്നറിയാമോ?

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പഴയ ഉഷാറൊന്നും തോന്നുന്നില്ല’ ..

2 weeks ago
Comments Off on ലൈംഗിക ജീവിതം സുന്ദരമക്കാൻ ഇതാ കിങ്കി സെക്സ്‌ വഴികൾ: നമുക്ക്‌ പരിചിതമായ എന്നാൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കിങ്കി സെക്സ്‌ എന്താണെന്നറിയാമോ?
1902

എന്നും വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണയെങ്കിലും വേണം; കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക്‌ ഡോക്ടർ നൽകുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ!

കുട്ടികളുണ്ടാകാത്തതിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർ ..

2 weeks ago
Comments Off on എന്നും വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണയെങ്കിലും വേണം; കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക്‌ ഡോക്ടർ നൽകുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ!
1290

സ്വയംഭോഗവും സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ 5 സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ച സംശയവും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളും!

സംശയം 1: വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ. 22 വയസ്സ് ഉണ്ട്‌ ഇപ്പോൾ. ..

2 weeks ago
Comments Off on സ്വയംഭോഗവും സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ 5 സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ച സംശയവും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളും!
1638

ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്‌ അറിയാമോ ഭാര്യമാർ മാനസിക വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആ 6 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണെന്ന്!

നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അനാവശ്യമായി വഴക്കു കൂടുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ..

3 weeks ago
Comments Off on ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്‌ അറിയാമോ ഭാര്യമാർ മാനസിക വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആ 6 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണെന്ന്!
1180

ഗർഭകാലത്തെ ലൈംഗികത, ഭാര്യയും ഭർത്താവും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാ!

ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ള സമയമാണ് ..

3 weeks ago
Comments Off on ഗർഭകാലത്തെ ലൈംഗികത, ഭാര്യയും ഭർത്താവും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാ!
779

പുരുഷനും സ്ത്രീയും അറിയാൻ, ലൈംഗിക ബന്ധപ്പെടലിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ? എങ്കിൽ അത്‌ തെറ്റ്‌!

ലൈംഗികബന്ധത്തിനു ശേഷം കുളിക്കാമോ? അതിനെന്താ എന്നു ..

4 weeks ago
Comments Off on പുരുഷനും സ്ത്രീയും അറിയാൻ, ലൈംഗിക ബന്ധപ്പെടലിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ? എങ്കിൽ അത്‌ തെറ്റ്‌!
913

ദമ്പതികൾക്കറിയാമോ ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത്‌ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്‌ ഇങ്ങനെ 7 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്!

സെക്സ് എപ്പോൾ ചെയ്യാം? സെക്സിനു പ്രത്യേക സമയം ഉണ്ടോ? ..

4 weeks ago
Comments Off on ദമ്പതികൾക്കറിയാമോ ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത്‌ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്‌ ഇങ്ങനെ 7 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്!
617