പുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സെക്സ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇതാ ചില ‘ലക്ഷണങ്ങൾ’

ലൈംഗിക താൽപര്യങ്ങൾ സ്ത്രീയേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ..

3 days ago
Comments Off on പുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സെക്സ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇതാ ചില ‘ലക്ഷണങ്ങൾ’
761

ആഴ്ചയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദമ്പതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ!

ആഴ്ചയില്‍ ഒന്നിലേറെ തവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന ..

3 days ago
Comments Off on ആഴ്ചയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദമ്പതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ!
3455

സ്ത്രീക്ക്‌ പുരുഷനെ മടുക്കുമോ? സ്ത്രീകൾ മാറുകയാണ്, അവരുടെ താൽപര്യങ്ങളും: പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക!

ഭാര്യ എല്ലാ അർഥത്തിലും ലൈംഗിക സുഖം തന്നാലും ചില പുരുഷൻമാർ ..

5 days ago
Comments Off on സ്ത്രീക്ക്‌ പുരുഷനെ മടുക്കുമോ? സ്ത്രീകൾ മാറുകയാണ്, അവരുടെ താൽപര്യങ്ങളും: പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക!
597

കിടപ്പറയിൽ സ്ത്രീകൾ വരുത്തുന്ന ഈ 3 തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് പലപ്പോഴും സെക്സ്‌ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തത്‌!

നിങ്ങളുടെ ബെഡ്‌റൂം കാര്യങ്ങള്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും ..

5 days ago
Comments Off on കിടപ്പറയിൽ സ്ത്രീകൾ വരുത്തുന്ന ഈ 3 തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് പലപ്പോഴും സെക്സ്‌ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തത്‌!
1616

പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡ്രൈ ഓർഗാസം അഥവാ പിന്നിലേക്കുള്ള സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണതെന്ന് അറിയാമോ?

പുരുഷന്മാർക്ക്‌ പൊതുവെ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തടസങ്ങളോ ..

2 weeks ago
Comments Off on പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡ്രൈ ഓർഗാസം അഥവാ പിന്നിലേക്കുള്ള സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണതെന്ന് അറിയാമോ?
2704

സെക്സിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ? ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വച്ചോളൂ!

ലൈംഗിക ബന്ധം എങ്ങനെയാവണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ..

3 weeks ago
Comments Off on സെക്സിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ? ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വച്ചോളൂ!
1524

‘എല്ലാം ഒത്തുവന്നാൽ’ മാത്രം സെക്സിനു സന്നദ്ധരാകുന്ന ദമ്പതികൾക്ക്‌ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ നഷ്ടങ്ങൾ!

“ഓ പ്രായം ഒക്കെ ആയി ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട“ സെക്സിന്റെ ..

4 weeks ago
Comments Off on ‘എല്ലാം ഒത്തുവന്നാൽ’ മാത്രം സെക്സിനു സന്നദ്ധരാകുന്ന ദമ്പതികൾക്ക്‌ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ നഷ്ടങ്ങൾ!
1911

ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഭർത്താവാകണോ? എങ്കിൽ കിടപ്പറയിൽ പാലിക്കേണ്ട ഈ മാന്യതകൾ അറിഞ്ഞു വച്ചോളൂ!

ദാമ്പത്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌ ..

1 month ago
Comments Off on ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഭർത്താവാകണോ? എങ്കിൽ കിടപ്പറയിൽ പാലിക്കേണ്ട ഈ മാന്യതകൾ അറിഞ്ഞു വച്ചോളൂ!
953

സെക്സിനു ശേഷം പുരുഷ പങ്കാളി ചെയ്യുന്ന ആ ‘ക്രൂരത’ ഒരു പെണ്ണിനും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല!

ലൈംഗിക ബന്ധം എങ്ങനെയാവണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ..

1 month ago
Comments Off on സെക്സിനു ശേഷം പുരുഷ പങ്കാളി ചെയ്യുന്ന ആ ‘ക്രൂരത’ ഒരു പെണ്ണിനും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല!
9992

ലൈംഗിക ജീവിതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമാക്കാൻ പങ്കാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

സ്വന്തം ജീവിതം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ..

1 month ago
Comments Off on ലൈംഗിക ജീവിതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമാക്കാൻ പങ്കാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
1174