വീട്‌ വയ്ക്കാൻ സ്ഥലപരിമിതി എന്നോർത്ത്‌ വിഷമിക്കേണ്ട, വെറും രണ്ടര സെന്റിലെ ഈ വിസ്മയം ഒന്ന് കാണൂ!

രണ്ടര സെന്റ് ഭൂമിയിൽ 1540 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടുംകൂടി ..

1 year ago
Comments Off on വീട്‌ വയ്ക്കാൻ സ്ഥലപരിമിതി എന്നോർത്ത്‌ വിഷമിക്കേണ്ട, വെറും രണ്ടര സെന്റിലെ ഈ വിസ്മയം ഒന്ന് കാണൂ!
1340

വീടു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വാസ്തു വിദഗ്ദന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? വാസ്തു പ്രകാരം വീട്‌ വച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത്‌ സംഭവിക്കും?

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനു ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ..

1 year ago
Comments Off on വീടു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വാസ്തു വിദഗ്ദന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? വാസ്തു പ്രകാരം വീട്‌ വച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത്‌ സംഭവിക്കും?
1110

കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടെന്ന പഴയ സങ്കൽപ്പമൊക്കെ പോയി, ഇപ്പോൾ വീടെന്നാൽ സൗകര്യം എന്നാണ്: ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ

പെയിന്റിങ്ങ്‌, ഫ്ലോർ, ഘടന അങ്ങനെ വീടിന്റെ എല്ലാ സങ്കൽപ്പങ്ങളിലും ..

1 year ago
Comments Off on കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടെന്ന പഴയ സങ്കൽപ്പമൊക്കെ പോയി, ഇപ്പോൾ വീടെന്നാൽ സൗകര്യം എന്നാണ്: ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ
1119

വീട്‌ നിർമ്മാണത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഡിസൈന്റെയും ഡ്രോയിംഗിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ..

2 years ago
Comments Off on വീട്‌ നിർമ്മാണത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഡിസൈന്റെയും ഡ്രോയിംഗിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടോ?
805

സ്ഥലവും സാമ്പത്തികവും ഇല്ലെന്ന്‌ പറയുന്നവർക്കായി ഒന്നര സെന്റിൽ 12 ലക്ഷത്തിനൊരു വീട്‌!

വീടെന്ന മലയാളിയുടെ സ്വപ്നത്തിനു പലപ്പോഴും വില്ലനാകുന്നത് ..

2 years ago
Comments Off on സ്ഥലവും സാമ്പത്തികവും ഇല്ലെന്ന്‌ പറയുന്നവർക്കായി ഒന്നര സെന്റിൽ 12 ലക്ഷത്തിനൊരു വീട്‌!
1391

സാധാരണക്കാരൻ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെലവ്‌ കൂടില്ല, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ

മറ്റുപലതിലും എന്നപോലെ കേരളത്തിലും നിർമ്മാണരംഗത്ത്‌ ..

2 years ago
Comments Off on സാധാരണക്കാരൻ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെലവ്‌ കൂടില്ല, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
1071

വെറും 8 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക്‌ നിർമ്മിച്ച ഈ വീടാണ് ഇപ്പോൾ താരം! പ്ലാനു‍ം നിർമ്മാണ രീതികളും ഇതാ!

കയറിക്കിടക്കാനൊരു സ്വന്തം വീട് എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ..

2 years ago
Comments Off on വെറും 8 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക്‌ നിർമ്മിച്ച ഈ വീടാണ് ഇപ്പോൾ താരം! പ്ലാനു‍ം നിർമ്മാണ രീതികളും ഇതാ!
2517

നിങ്ങൾക്ക്‌ കിട്ടിയത്‌ ഷേപ്പ്‌ലെസ്‌ ആയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ? വിഷമിക്കേണ്ട, സ്വപ്ന ഭവനം അവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം!

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന പലർക്കും തലവേദനയാകുന്നതാണ്‌ ..

2 years ago
Comments Off on നിങ്ങൾക്ക്‌ കിട്ടിയത്‌ ഷേപ്പ്‌ലെസ്‌ ആയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ? വിഷമിക്കേണ്ട, സ്വപ്ന ഭവനം അവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം!
592

മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നു സെന്റിലും സ്വപ്ന ഭവനം ഒരുക്കാം; ഇതാ പ്ലാൻ

വീടുനിർമ്മാണത്തിലെ പരിമിതികളെ മറികടക്കുവാൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ ..

2 years ago
Comments Off on മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നു സെന്റിലും സ്വപ്ന ഭവനം ഒരുക്കാം; ഇതാ പ്ലാൻ
1570

മൂന്നര സെന്റിൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇരുനില വീട്‌, പ്ളാനും വിശദാംശങ്ങളും ഇതാ!

തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്‌ മാറി തിരുമല ..

2 years ago
Comments Off on മൂന്നര സെന്റിൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇരുനില വീട്‌, പ്ളാനും വിശദാംശങ്ങളും ഇതാ!
5266