കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടെന്ന പഴയ സങ്കൽപ്പമൊക്കെ പോയി, ഇപ്പോൾ വീടെന്നാൽ സൗകര്യം എന്നാണ്: ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ

പെയിന്റിങ്ങ്‌, ഫ്ലോർ, ഘടന അങ്ങനെ വീടിന്റെ എല്ലാ സങ്കൽപ്പങ്ങളിലും ..

3 weeks ago
Comments Off on കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടെന്ന പഴയ സങ്കൽപ്പമൊക്കെ പോയി, ഇപ്പോൾ വീടെന്നാൽ സൗകര്യം എന്നാണ്: ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ
210

വീട്‌ നിർമ്മാണത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഡിസൈന്റെയും ഡ്രോയിംഗിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ..

1 month ago
Comments Off on വീട്‌ നിർമ്മാണത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഡിസൈന്റെയും ഡ്രോയിംഗിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടോ?
176

സ്ഥലവും സാമ്പത്തികവും ഇല്ലെന്ന്‌ പറയുന്നവർക്കായി ഒന്നര സെന്റിൽ 12 ലക്ഷത്തിനൊരു വീട്‌!

വീടെന്ന മലയാളിയുടെ സ്വപ്നത്തിനു പലപ്പോഴും വില്ലനാകുന്നത് ..

1 month ago
Comments Off on സ്ഥലവും സാമ്പത്തികവും ഇല്ലെന്ന്‌ പറയുന്നവർക്കായി ഒന്നര സെന്റിൽ 12 ലക്ഷത്തിനൊരു വീട്‌!
284

സാധാരണക്കാരൻ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെലവ്‌ കൂടില്ല, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ

മറ്റുപലതിലും എന്നപോലെ കേരളത്തിലും നിർമ്മാണരംഗത്ത്‌ ..

1 month ago
Comments Off on സാധാരണക്കാരൻ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെലവ്‌ കൂടില്ല, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
312

വെറും 8 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക്‌ നിർമ്മിച്ച ഈ വീടാണ് ഇപ്പോൾ താരം! പ്ലാനു‍ം നിർമ്മാണ രീതികളും ഇതാ!

കയറിക്കിടക്കാനൊരു സ്വന്തം വീട് എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ..

3 months ago
Comments Off on വെറും 8 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക്‌ നിർമ്മിച്ച ഈ വീടാണ് ഇപ്പോൾ താരം! പ്ലാനു‍ം നിർമ്മാണ രീതികളും ഇതാ!
311

നിങ്ങൾക്ക്‌ കിട്ടിയത്‌ ഷേപ്പ്‌ലെസ്‌ ആയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ? വിഷമിക്കേണ്ട, സ്വപ്ന ഭവനം അവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം!

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന പലർക്കും തലവേദനയാകുന്നതാണ്‌ ..

4 months ago
Comments Off on നിങ്ങൾക്ക്‌ കിട്ടിയത്‌ ഷേപ്പ്‌ലെസ്‌ ആയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ? വിഷമിക്കേണ്ട, സ്വപ്ന ഭവനം അവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം!
200

മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നു സെന്റിലും സ്വപ്ന ഭവനം ഒരുക്കാം; ഇതാ പ്ലാൻ

വീടുനിർമ്മാണത്തിലെ പരിമിതികളെ മറികടക്കുവാൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ ..

5 months ago
Comments Off on മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നു സെന്റിലും സ്വപ്ന ഭവനം ഒരുക്കാം; ഇതാ പ്ലാൻ
916

മൂന്നര സെന്റിൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇരുനില വീട്‌, പ്ളാനും വിശദാംശങ്ങളും ഇതാ!

തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്‌ മാറി തിരുമല ..

10 months ago
Comments Off on മൂന്നര സെന്റിൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇരുനില വീട്‌, പ്ളാനും വിശദാംശങ്ങളും ഇതാ!
3738

വീടു പണി തുടങ്ങും മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെലവ് പകുതിയായി കുറയ്ക്കാം

ചെലവു കുറയ്ക്കണമെന്ന്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഏറ്റവുമധികം ..

1 year ago
Comments Off on വീടു പണി തുടങ്ങും മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെലവ് പകുതിയായി കുറയ്ക്കാം
10579

വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചില സ്ഥിരം സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി!

പടിപ്പുര അഥവാ ഗെയ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനം വീടുകൾക്ക് പടിപ്പുര ..

2 years ago
Comments Off on വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചില സ്ഥിരം സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി!
3527