മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

സമ്പൂർണ്ണ മാസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ 1196 മേടമാസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ എന്നറിയാം

1196 മാണ്ട് മേടമാസ ഫലം . (2021 ഏപ്രിൽ 14 ബുധനാഴ്ച മുതൽ 2021 മേയ് 14 വെള്ളിയാഴ്ച വരെ)

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)
പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ച് അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ അംഗീകാരം. ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തും. ദൂര യാത്രകൾക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും. അഗ്നി, ആയൂധം, വാഹനം, വാതകം, ആരോഗ്യം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. അശ്രദ്ധ നിമിത്തം പല നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കും. ആരെയും കൂടുതലായി വിശ്വസിക്കരുത് .വഞ്ചനയും ചതിയും പലതരത്തിലും വന്നു ചേരും. ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ആദ്യം കാര്യതടസ്സമനുഭവിക്കുമെങ്കിലും പിന്നിട് കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. ശബള വർദ്ധന ,സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അവസരങ്ങൾ ഇവ വന്നു ചേരും. വിദേശയാത്രക്കുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫല മുണ്ടാകും. തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ധന മിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിൽ ചതി പറ്റാൻ ഇട വരും. ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇടക്ക് വന്നു ചേരും. നല്ലഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും. വിനോദയാത്രകൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യ വിജയം അനുഭവപ്പെടും. ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാസമയം പ്രതിരോധിക്കും. സ്വന്തം ചുമതലകൾ അന്യരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതു നിമിത്തം പല അബദ്ധങ്ങളും വന്നു ചേരും. ഉയർന്ന വ്യക്തികളെ കാണാനും അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനും ഇടവരും. വിവാദ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുകയോ ,വിൽക്കുകയോ ചെയ്യും. കുടുംബ സ്വത്ത് നേടിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കലഹം വരും. മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം .മറവി അലസ വർദ്ധിക്കും. വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ശത്രുക്കളായിമാറും. മനസിൽ പല ദുർ ചിന്തകളും കടന്ന് കൂടും. സഹപ്രവർത്തകർ ദുഃഖം വരുത്തും. കഴിയുന്നതും ആരുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്. സാഹസ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ചെറിയ അപകടങ്ങൾ വരാൻ ഇടയുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ധന വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. ആലോചന കൂടാതെ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കുടുംബത്തിലും ജീവിത പങ്കാളിക്കും ദുഃഖം വരുത്താൻ ഇടവരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതി. അനാവിശ്യമായ കൂട്ട് കെട്ട് മനോവിഷമം വരുത്തും.

ഇടവം (കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
സർക്കാർ മുഖാന്തരമുള്ള കാര്യത്തിൽ കാര്യതടസ്സം അനുഭവപ്പെടും. വരവിനെക്കാൾ ചിലവ് വർദ്ധിക്കും. സഹായസ്ഥാനിയർ പലരും ശത്രുക്കളായി മാറും. ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇടപെടലുകൾ മേലുദ്ദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും. അഗ്നി ,ആയുധം, വാഹനം ,വാതകം, ധനം ,ആരോഗ്യം ഇവ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബുദ്ധിപരമായുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ വന്നു ചേരും. വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ യന്ത്ര തകരറുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദേശയാത്രകൾക്ക് ധാരാളം അവസരം വന്നു ചേരും. മിക്ക കാര്യത്തിലും തടസ്സം വന്നു ചേരും. യാത്ര വേളയിൽ വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ, രേഖകൾ ഇവ നഷ്ടമാകാതെയും സൂക്ഷിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ കലഹം വരുമെങ്കിലും അവ രമ്യമായി പരിഹരിക്കും. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാകും. കുറെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച മേഖലകളിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ അവസരം വന്നുചേരും. കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ കളവ് , തിരിമറി ഇവകണ്ടു പിടിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പഴയ കേസുകൾ നിലവിലുള്ളവർക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിക്ഷാ നടപടികളും ആരോപണങ്ങൾക്കും ഇടവരും. വേദനാ ജനകമായാ അനുഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ പാളിച്ചകൾ പറ്റും. കരുതിവച്ചിരുന്ന ധനം വക മാറ്റി ചിലവഴിക്കും. പാരിതോഷികങ്ങൾ കിട്ടാൻ അവസരമുണ്ടാകും. വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷമത പാലിക്കണം. വാഹനത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപണികളിൽ ശ്രദ്ദിക്കണം. ഗൃഹത്തിൻ പിതൃതുല്യാരായവർക്ക് അരിഷ്ടത. മറവി അലസത നിമിത്തം മിക്ക കാര്യത്തിലും പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ശത്രു ശല്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല. സ്വന്തം ചുമതലകൾ അന്യരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതു നിമിത്തം പല അബദ്ധങ്ങളും വന്നു ചേരും. നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സം വരുമെങ്കിലും അവ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് വിജയകരമാക്കിമാറ്റും. സാമ്പത്തിക നെരുക്കം ,മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഭാഗ്യാ നുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അകന്നിരുന്ന ബസുമിത്രാദികൾ അനുകൂലത്തിൽ വരും. ഇലക്ട്രോണിക്ക് സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം. സഹായിച്ചവർ ശത്രുക്കളായി മാറും. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. ഗുരുനാഥന്മാരെയും പൂർവ്വകാല സുഹൃത്ത് ക്കളെയും കാണാൻ ഇടവരും .വിലയേറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും. അന്യരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സന്താനങ്ങൾ നിമിത്തം പലതരത്തിലും മന: ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇടവരും. കുടുംബ കോടതി മുഖാന്തരമുള്ള കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടി പറ്റും. വിനോദ യാത്രകൾക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും . ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരെയും കൂടുതലായി വിശ്വസിക്കരുത് .വഞ്ചനയും ചതിയും പലതരത്തിലും വന്നു ചേരും . സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിഷഭയ മേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സം വരുമെങ്കിലും അവ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് വിജയകരമാക്കി മാറ്റും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഇട വരും. സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം. ഉന്നതരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സഹായ സഹകരണം ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ ഭാഗ്യം, കാര്യവിജയം. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വിവാഹ തടസ്സം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷമത പാലിക്കണം.

മിഥുനം (മകയരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
കഴിഞ്ഞ കുറെക്കാലമായി അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. ദൈവാനുഗ്രഹം വർദ്ധിക്കും. മിക്ക കാര്യത്തിലും വിജയം ഉറപ്പിക്കും. അകന്നിരുന്ന ബസുമിത്രാദികൾ അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ ജോലി ആഗ്രഹിച്ചാൽ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. യുവതി യുവാക്കളുടെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ എത്തിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂലമായ കാലഘട്ടം. അംഗീകാരം ,ബഹുമതി ഇവ കരസ്ഥമാക്കും . സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകും .രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഇട വരും. മാതൃ വഴിയുള്ള സ്വത്തിന് അനുഭവയോഗമുണ്ട്. ഉപരിപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം സഫലമാകും. കടബാധ്യത ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കും. ഉല്ലാസയാത്രകൾക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും . ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സമീപനം മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. ബാങ്ക് വായ്പകൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വേഗം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശത്ത് തൊഴിൽ നഷ്ടപെട്ടവർക്ക് നല്ല തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ ഇടവരും. അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടു മുട്ടിയ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. പഴയ ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കുകയോ പുതിയ ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിനോ അവസരം വന്നു ചേരും. ക്ഷേത്ര കാര്യത്തിനായി ധനം ചെലവഴിക്കും. നിർത്തിവച്ച ഗൃഹനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കും. പലതരത്തിലും ധനം വന്നു ചേരും. വളരെ കാലമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കാണാൻ ഇടവരും . അസോസിയേഷൻ ,ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഭരണ ചുമതല തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ഇടവരും. വർദ്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഉന്നത സ്ഥാന ലബ്ധിക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും. പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്നു അത്ഭുതകരമായി രക്ഷ നേടും. സഹപ്രവർത്തരുമായി ആശയവിനിമയങ്ങിൽ പലതരത്തിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ വന്നു ചേരും. ആഗ്രഹിച്ച വസ്ത്ര ആഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കും. അച്ചടി പ്രസിദ്ധികരണങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സമ്മാന പദ്ധതികളിലോ ,നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയോ ഭാഗ്യം വന്നു ചേരാൻ ഇടവരും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ദൂര യാത്രകൾക്ക് അവസരം .തൊഴിൽ ഗുണം വർദ്ധിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
വിശ്വാസിച്ചവർ വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിക്കും. സ്ത്രീ-പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങൾ അപകീർത്തി, മാനഹാനി ,ധനനഷ്ടം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. സഹപ്രവർത്തകർ ശത്രുക്കളായി മാറും. സാഹിത്യ രചനയിലും കലാപരമായ കഴിവുകളിലും അംഗീകാരം. സന്താനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മനോ ദു:ഖത്തിന് ഇടവരും. കടം വാങ്ങുന്നതും ജാമ്യം നിൽക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതും തിരിച്ചടി പറ്റും. വിട്ട് മാറാത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അസൂയാലുക്കളുടെ കുപ്രചരണത്തിൽ മനോവിഷമം ഉണ്ടാകും. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്തെ വിഷമിക്കും. ഗൃഹപണി പുനരാരംഭിക്കും. തറവാട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്താൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. കിട്ടാനുള്ള ധനം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും. ഭവന വാഹന വായ്പകൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വേഗം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മറവി അലസത നിമിത്തം മിക്ക കാര്യത്തിലും പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പലതരത്തിലും ധനം വന്നു ചേരുമെങ്കിലും വരവിനെക്കാൾ ചിലവ് വർദ്ധിക്കും. ദൂരയാത്രകളിൽ വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ രേഖകൾ ഇവ നഷ്ടമാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. യുക്തിപൂർവ്വമായ ഇടപെടലുകൾ മാനഹാനികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും. പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ച് അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും. ശംബള വർദ്ധന ,സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അവസരങ്ങൾ ഇവ വന്നു ചേരും. ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാസമയം പ്രതിരോധിക്കും. നല്ലഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും. വിനോദയാത്രകൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യ വിജയം അനുഭവപ്പെടും. സാഹസ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ചെറിയ അപകടങ്ങൾ വരാൻ ഇടയുണ്ട്. ആലോചന കൂടാതെ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കുടുംബത്തിലും ജീവിത പങ്കാളിക്കും ദുഃഖം വരുത്താൻ ഇടവരും. ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇടപെടലുകൾ മേലുദ്ദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധിപരമായുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ വന്നു ചേരും. പാരിതോഷികങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇടവരും. കുടുംബ കോടതി മുഖാന്തരമുള്ള കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടി പറ്റും. പലതരത്തിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ അകപെടാതെ സുക്ഷിക്കണം. വിദേശത്തു നിന്നും ജന്മനാട്ടിലോയ്ക്ക് വരാൻ ആഗഹിച്ചാൽ ആദ്യം കാര്യതടസ്സം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. അകന്നിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ അവസരം. സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സഹോദരങ്ങളുമായും ബന്ധുമിത്രാദികളുമായും കലഹം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
കഴിഞ്ഞ കുറെക്കാലമായി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി നടപ്പിലാക്കും. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി. ഏജൻസി ഏർപ്പാടുകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ . സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി. ഭൂമി ലഭം ഉണ്ടാകും. ഉന്നതരുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ബന്ധു ഗുണം വർദ്ധിക്കും. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. ആലോചന കൂടാതെയുള്ള പ്രവർത്തിയിൽ ഇടയ്ക്ക് പാളിച്ചകൾ വന്നു ചേരും. ഗൃഹം വാങ്ങാനോ മോടിപിടിപ്പിക്കാനോ അവസരം വന്നുചേരും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. ഉല്ലാസയാത്രകൾക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും . ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തക നില മെച്ചപെടും. ശത്രുക്കൾ പരാജയപെടും .മിടുക്കരായുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും. കുലദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അകന്നിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ അവസരം. തറവാട്ടിലെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കാണും .മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. സമ്മാന പദ്ധതികളിലോ ,നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയോ ഭാഗ്യം വന്നു ചേരാൻ ഇടവരും. യുക്തിപൂർവ്വമായ ഇടപെടലുകൾ മാനഹാനികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും . പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഇട വരും. ആത്മീയകാര്യത്തിൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കും. അപരിചിതരുമായുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവാദരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അധികാര പദവികൾ വന്നു ചേരും. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ അംഗീകാരം. ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തും.ദൂരയാത്രകൾക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും. സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. നല്ലഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും . വിനോദയാത്രകൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യ വിജയം അനുഭവപ്പെടും. സ്വന്തം ചുമതലകൾ അന്യരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതു നിമിത്തം പല അബദ്ധങ്ങളും വന്നു ചേരും . ഇലക്ട്രോണിക്ക് സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി. വാഹനം ,ബാങ്ക് വായ്പകൾ ഇവ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വേഗം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടം. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ തറവാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും.

കന്നി (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2)
ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. അഗ്നി ,ആയുധം, വാഹനം, ശത്രു ഭയം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. വില പിടിപ്പുള്ള സാമഗ്രികൾ നഷ്ടപ്പൊടതെ സൂക്ഷിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടവരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വിവാഹ മോചനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരെ എത്താൻ ഇട വരും. സത്രീ – പുരുഷ സൗഹൃദം ധനനഷ്ടം ,മാനഹാനി ഇവ ഇടവരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവ പരിഹരിക്കും. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളിലും ഊഹകച്ചവടത്തിലും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം. പാർട്ണർഷിപ്പിൽ കേസു വഴക്കുകൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ശത്രുക്കൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിഹസിക്കാൻ ഇട വരും .ഉത്ക്കണ്ഠ തുടങ്ങിയവ അനുഭവിക്കാൻ ഇട വരും. പ്രണയ പരാജയം, ധനനഷ്ടം, ബന്ധുജന കലഹം ,ഇവ അനുഭവ പെടും. ഉന്നതരുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ ചതി പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മുൻകോപം വർദ്ധിക്കും.നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് കേസു വഴക്കുകൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദൈവിക പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. പുണ്യ ദേവാലയദർശനഭാഗ്യത്തിന് അവസരം വന്നു ചേരും. ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തും.ദൂര യാത്രകൾക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും. ഇടയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ചേരും .സുഖചികിത്സയ്ക്ക് ധനം ചിലവാക്കും. പഴയ കേസുകൾ നിലവിലുള്ളവർക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിക്ഷാ നടപടികളും ആരോപണങ്ങൾക്കും ഇടവരും. സന്താനങ്ങൾ നിമിത്തം പലതരത്തിലും മന: ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇടവരും. പൂർവ്വ കാല സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ ഇട വരും. വാഹനം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതു ദു:ഖത്തിൽ കലാശിക്കും. നല്ലഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും . വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം . കുടുംബ കോടതി മുഖാന്തരമുള്ള കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടി പറ്റും. വിഷഭയ മേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആരെയും കൂടുതലായി വിശ്വസിക്കരുത് .വഞ്ചനയും ചതിയും പലതരത്തിലും വന്നു ചേരും . സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വിവാഹ തടസ്സം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സം വരുമെങ്കിലും അവ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് വിജയകരമാക്കിമാറ്റും. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷ നേടും.

തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
കൂറെനാളുകളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും സന്താനം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്താന യോഗം. നഷ്ടപെട്ടുവെന്നു കരുതിയ ധനം തിരികെ ലഭിക്കും. പലതരത്തിലും പ്രയ്ത്നത്തിനനുസരിച്ച് ധനം വന്നു ചേരുന്ന കാലഘട്ടം. അകന്നിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ഇടവരും. ഉല്ലാസയാത്രകൾക്ക് അവസരം. ഭവന വാഹന വായ്പകൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവ വേഗം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടം. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും .സന്താനങ്ങളുടെ ജീവിത പുരോഗതിക്കായി പ്രയത്നിക്കും. വിദേശയാത്ര ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. ധനസ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. കുടുംബ ജീവിതം ഭദ്രമാക്കാൻ തന്ത്രപരമായ ഒരു മറ്റം ആവിശ്യമായി വരും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ പരമാവതി പരിശ്രമിക്കും. പഴയ ഗൃഹം പൊളിച്ച് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യ വിജയം ഉണ്ടാകും. ആത്മിയ കാര്യത്തിനായി ധനം ചെലവഴിക്കും. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ നിന്നും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ അമിത താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. പിതൃ സ്ഥാനിയർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. പഴയ കരാറുകൾ പുതുക്കി വാങ്ങുന്നതും, ചെക്ക് ഇടപാടുകളിലും പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാർട്ണർ ഷിപ്പു വ്യവസയിൽ കേസു വഴക്കുകളും ചതി പറ്റാതെയും നോക്കണം. മിക്ക കാര്യത്തിലും വിട്ട് വീഴ്ചാ മനോഭാവം വേണ്ടിവരും. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അധികാര പദവികൾ വന്നു ചേരും. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ തറവാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. പൂർവ്വ കാല സുഹൃത്ത് ക്കളെ കാണാൻ ഇട വരും. സാഹസ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ചെറിയ അപകടങ്ങൾ വരാൻ ഇടയുണ്ട്. ആലോചന കൂടാതെ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കുടുംബത്തിലും ജീവിത പങ്കാളിക്കും ദുഃഖം വരുത്താൻ ഇടവരും . ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇടപെടലുകൾ മേലുദ്ദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധിപരമായുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ വന്നു ചേരും. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാകും. വേദനാജനകമായാ അനുഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരും . പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ പാളിച്ചകൾ പറ്റും. ഗൃഹത്തിൻ പിതൃതുല്യാരായവർക്ക് അരിഷ്ടത . സ്ത്രീ-പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങൾ അപകീർത്തി, മാനഹാനി ,ധനനഷ്ടം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. അസൂയാലുക്കളുടെ കുപ്രചരണത്തിൽ മനോവിഷമം ഉണ്ടാകും. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കും. കിട്ടാനുള്ള ധനം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും. പലതരത്തിലും ധനം വന്നു ചേരുമെങ്കിലും വരവിനെക്കാൾ ചിലവ് വർദ്ധിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനം .കുടുംബത്തിൽ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. നിർത്തിവച്ച ഗൃഹനിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കും . തീർപ്പ് കല്പിക്കാതെ കിടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാകും. ഭൂമി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. പലതരത്തിലും ഭാഗ്യ വർദ്ധനവ് .കിട്ടാനുള്ള ധനം തിരികെ ലഭിക്കും . പുതിയ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പഠിച്ചതുമായി ബന്ധമുള്ള തൊഴിൽ ലഭിക്കും. കഠിന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. ഇഷ്ട ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തും . വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നോ തസ്ക്കര ശല്യം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സമ്മാന പദ്ധതികളിലോ ,നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയോ ഭാഗ്യം വന്നു ചേരാൻ ഇടവരും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ പരമായി ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ചേരും. മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരീയ പഠന പുരോഗതി. കർഷകർക്കും ക്ഷീരകർഷകർക്കും കാർഷിക മേഖലകളിലും തൊഴിൽ ഗുണം വർദ്ധിക്കും .സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം വന്നു ചേരും. വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷമത പാലിക്കണം.

വൃശ്ചികം (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷ നേടും. ദൈവത്തെ നേരിൽ കണ്ട അവസ്ഥ. പുണ്യ ദേവാലയദർശനഭാഗ്യം. മുൻകോപം നിമിത്തം ബന്ധുമിത്രാദികൾ ശത്രുക്കളായി മാറാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വർഷങ്ങളായി മനസിൽ സൂക്ഷിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരോന്നായി നടപ്പിലാക്കും. ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കുകയോ പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിൽ ചതി പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ബുദ്ധിപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം പാളിച്ചകൾ പറ്റും. പിന്നിട് കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. അഗ്നി, ആയുധം, പാചക വാതകം ,വാഹനം ഇവയിൽ സൂക്ഷ്മത വേണം. വിദേശത്ത് നിന്ന് നല്ലവാർത്തകൾ കേൾക്കും. കുടുംബ ഓഹരി ലഭിക്കാൻ ഇട വരും. കുടുംബത്തിൽ വൈദ്യസഹായം ആവിശ്യമായി വരും. നാൽക്കാലികളിൽ നിന്നോ ഇഴ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നോ ഉപദ്രവങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സ്ത്രീ- പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങൾ കലഹം ,അപകീർത്തി ,ധനനഷ്ടം,മാനഹാനി ,ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദേശ രാജ്യത്ത് ഉപരി പഠനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയത്നത്തിന് ഫലമുണ്ടാകും. കിട്ടാനുള്ള ധനം തിരികെ ലഭിക്കും. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവിശ്യത്തിനായി ധനം ചിലവഴിക്കുകയും ദൂരയാത്രകൾക്കും അവസരം. ആലോചിക്കാതെ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂടെയോ ചിട്ടിയിലോ ധനം ലഭിക്കാൻ ഇടവരും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. വിവാദരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്നുംഇണങ്ങാത്ത വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ഉണ്ടാകും. സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ഗുണം വർദ്ധിക്കും. പ്രമോഷൻ ,ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം മാറ്റം ,പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണം വന്നു ചേരും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദാമ്പത്യ കലഹം വരാതിരിക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം വേണ്ടി വരും. അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഉന്നതരുടെ മുമ്പിൽ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ആധാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും, പണയപ്പെടുത്തുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. അന്യരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിവാഹ മാറ്റം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ജലയാത്രകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. പിതൃ സ്ഥാനിയർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. പഴയ കരാറുകൾ പുതുക്കി വാങ്ങുന്നതും, ചെക്ക് ഇടപാടുകളിലും പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാർട്ണർ ഷിപ്പു വ്യവസയിൽ കേസു വഴക്കുകളും ചതി പറ്റാതെയും നോക്കണം. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവ പരിഹരിക്കും. പൂർവ്വ കാല സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ ഇട വരും. മറവി അലസത നിമിത്തം മിക്ക കാര്യത്തിലും പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പലതരത്തിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ചേരും.

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ചതി പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അപകീർത്തി വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പലതരത്തിലും ധനനഷ്ടം വരാൻ ഇടയുള്ള തിനാൽ ധനം കടം കൊടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബന്ധുമിത്രാദികൾ വഴി കളവ് വരാൻ ഇടയുണ്ട്. അഗ്നി ,ആയുധം, വാഹനം, ആഭരണം, ആരോഗ്യം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൂരയാത്ര കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. ആരൂടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നത വരുമെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിദേശത്ത് നിന്നും തറവാട്ടിലോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകും. ചുമതലകൾ വഹിക്കാൻ ഇട വരും. ഉല്ലാസയാത്രകൾക്ക് അവസരം വരും .ജലയാത്രകളും സമുദ്രത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്വയം റിപ്പയർ നടത്തുന്നതും യന്ത്രതകരാറുകളിലും സൂക്ഷ്മത വേണം. സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതി. വിദേശ രാജ്യത്ത് ഉപരി പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ നിന്നും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും. പഴയ ഗൃഹം പൊളിച്ച് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യ വിജയം ഉണ്ടാകും. ആത്മിയ കാര്യത്തിനായി ധനം ചെലവഴിക്കും. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ അമിത താല്‌പര്യം വർദ്ധിക്കും. മിക്ക കാര്യത്തിലും വിട്ട് വീഴ്ചാ മനോഭാവം വേണ്ടിവരും. ബുദ്ധിപരമായുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ വന്നു ചേരും. ആലോചന കൂടാതെ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കുടുംബത്തിലും ജീവിത പങ്കാളിക്കും ദുഃഖം വരുത്താൻ ഇടവരും. സ്ത്രീ-പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങൾ അപകീർത്തി, മാനഹാനി ,ധനനഷ്ടം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വിവാഹ തടസ്സം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സാഹസ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ചെറിയ അപകടങ്ങൾ വരാൻ ഇടയുണ്ട്. ഭവന മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ദൈവിക പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. പുണ്യ ദേവാലയദർശനഭാഗ്യത്തിന് അവസരം വന്നു ചേരും. സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ ധനനഷ്ടത്തിന് സാധ്യത. ടാക്സ്, സാമ്പത്തിക തിരിമറി ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏറ്റെടുത്ത മിക്ക കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മാറ്റി വച്ചിരുന്ന ധനം മറ്റൊരു കാര്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കും. ആധാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും, പണയപ്പെടുത്തുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും . റീയൽ എസ് സ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് കേസു വഴക്കുകയും ആരോപണങ്ങൾ, കലഹം, ധനനഷ്ടം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. പഴയ കരാറുകൾ പുതുക്കി വാങ്ങുന്നതും, ചെക്ക് ഇടപാടുകളിലും പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാർട്ണർ ഷിപ്പു വ്യവസയിൽ കേസു വഴക്കുകളും ചതി പറ്റാതെയും നോക്കണം.

മകരം (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപെടും. പലതരത്തിലും ധനം വന്നു ചേരും. ഏത് മേഖലകളിലായാലും പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ചു ഫലം ഉണ്ടാകും. ഭവന വാഹന യോഗം .വായ്പകൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് വേഗം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് അവസരം. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ തല വേദനയാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകും. സ്ത്രീ-പുരുഷ സൗഹൃദം അപകിർത്തി ,തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. കുടുംബ കോടതി മുഖാന്തരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമാകും. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയോ ,ചിട്ടിയോ വേഗം ധനം ലഭിക്കാൻ ഇട വരും. പ്രസിദ്ധികരണങ്ങൾ മുഖാന്തരം അംഗീകാരം. വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നും ജന്മനാട്ടിലേയ്ക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. ആത്മീയകാര്യത്തിൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കും. നല്ലഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും. വിദേശയാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ ഭാഗ്യം ,കാര്യ വിജയം. ഭൂമി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയവും ധനലാഭവും ഉണ്ടാകും. ഊഹകച്ചവടത്തിലും ഏജൻസി ഏർപ്പാടുകളിലും നേട്ടങ്ങൾ. കായികരംഗത്ത് ഉയർന്ന ബഹുമതി ,അംഗീകാരം മിക്ക രംഗത്തും വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തും. മിക്ക ബിസ്നസ്സ് മേഖല കളിലും നേരിയ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സഹോദരങ്ങളുമായും ബന്ധുമിത്രാദികളുമായും കലഹം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയ്ക്കായി പ്രയത്നിക്കും. ഉയർന്ന വ്യക്തികളെ കാണാനും അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനും ഇടവരും. ഉന്നതരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സഹായ സഹകരണം ലഭിക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളിൽ ചിലരുമായും മേലുദ്ദ്യോഗസ്ഥരുമായും പലതത്തിലും വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും . കൂറെനാളുകളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും സന്താനം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്താന യോഗം . അകന്നിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ഇടവരും. ഉല്ലാസയാത്രകൾക്ക് അവസരം. പൂർവ്വ കാല സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ ഇട വരും. ബുദ്ധിപരമായുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ വന്നു ചേരും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനം .കുടുംബത്തിൽ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. തീർപ്പ് കല്പിക്കാതെ കിടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാകും. ഇഷ്ട ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തും. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നോ തസ്ക്കര ശല്യം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പാരിതോഷികങ്ങൾ കിട്ടാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കരാർ ജോലികളുമയി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ അവസരം വർദ്ധിക്കും.ജാമ്യം നിൽക്കുന്നതും മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ വഹിക്കാൻ ഇടവരും. ഹോട്ടൽ വ്യവസായ മേഖലകയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും .പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കും .ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ചേരും .

കുംഭം (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂവണിയും. നല്ല മതിപ്പുള്ള ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. മുടങ്ങി കിടന്ന പല പദ്ധതികളും പുനരാരംഭിക്കും. സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി. വിദേശത്തു നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇട വരും. ദൈവീക പരമായുള്ള കാര്യത്തിൽ താല്‌പര്യം വർദ്ധിക്കും. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. ദൂര യാത്രയും അലച്ചിലും വർദ്ധിക്കും. പഴക്കം ചെന്ന വാഹനം വാങ്ങുന്നതിൽ പാളിച്ചകൾ വന്നു ചേരും. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതി .വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ആലോചനകൾ വന്നു ചേരും .വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദമ്പതികൾക്ക് ഉത്തമ സന്താന യോഗം. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നത വരുമെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പാളിച്ചകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സാമ്പത്തക നില മെച്ചപെടും. ശത്രുക്കൾ പരാജയപെടും .മിടുക്കരായുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അധികാര പദവികൾ വന്നു ചേരും. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി. വാഹനം ,ബാങ്ക് വായ്പകൾ ഇവ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വേഗം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നകാലഘട്ടം. വിദേശയാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും. വിദേശ രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്നവർ തറവാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. ഗുരുനാഥന്മാരെയും പൂർവ്വ കാല സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാൻ ഇട വരും. ഭാഗ്യക്കുറിയിലോ, ചിട്ടി തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൈവശം വന്നു ചേരും. വിദേശത്ത് നിന്നും വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ ഇടവരും. രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വയ്ക്കരുത്. അകന്നിരുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ അവസരം. നല്ലഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും. മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനായി ധനം ചിലവഴിക്കും. കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദായം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ശംബള വർദ്ധനവ് ,സ്ഥാനക്കയറ്റം ഇവ ലഭിക്കാൻ ഇടവരും. കുടുംബ കോടതിയിൽ നിന്നു സന്തോഷകരമായ വിധി ഉണ്ടാകും. ശബള വർദ്ധന ,സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അവസരങ്ങൾ ഇവ വന്നു ചേരും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം സഫലമായി വിവഹ യോഗത്തിന് അവസരം. വളരെ കാലമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കാണാൻ ഇടവരും. വാഹനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. കുടുംബ സ്വത്ത് ഭാഗം വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബന്ധുജനങ്ങളുമായി കലഹം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മിക്ക ബിസിനസ് മേഖലകളിലും നേരിയ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും.

മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
ആത്മിയ കാര്യത്തിനായി ധനം ചെലവഴിക്കും. ഊഹകച്ചവടത്തിൽ നിന്നും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും. ഭൂമി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. കുടുംബ കോടതി മുഖാന്തിര മുള്ള കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടി പറ്റും. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ അമിത താല്‌പര്യം വർദ്ധിക്കും. പിതൃ സ്ഥാനിയർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിവാദരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. അന്നദാനം തുടങ്ങിയ പുണ്യ പ്രവർത്തികളിൽ താല്‌പര്യം വർദ്ധിക്കും. മിക്ക കാര്യത്തിലും വിട്ട് വീഴ്ചാ മനോഭാവം വേണ്ടിവരും. ആലോചന ഇല്ലാതെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഫലമായി അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം. അഗ്നി, ആയുധം, വാഹനം ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുതൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം. പുണ്യ ദേവാലയ ദർശനഭാഗ്യം .സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും . ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ചേരും . വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം സാധിക്കും. പഴയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വീടു പണി ആഗ്രഹിച്ചാൽ പ്രയത്‌നത്തിന് ഫലമുണ്ടാകും .സർക്കാർ വായ്പകൾ വേഗം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും . മടിയും അലസതയും വരുന്നതിനാൽ മിക്ക കാര്യത്തിലും തടസ്സങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ശത്രുക്കളും ,അസൂയാലുക്കളും പല തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അധികാരമുള്ള ചുമതല വഹിക്കുന്നവർ ജോലിയിൽ ആരോപണങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അന്യരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. സാഹസ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ചെറിയ അപകടങ്ങൾ വരാൻ ഇടയുണ്ട്. മുൻകോപം വർദ്ധിക്കും.നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് കേസു വഴക്കുകൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വിദേശത്തു നിന്നും ജന്മനാട്ടിലയ്ക്ക് വരാൻ ആഗഹിച്ചാൽ ആദ്യം കാര്യതടസ്സം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ ധനനഷ്ടത്തിന് സാധ്യത. ടാക്സ്, സാമ്പത്തിക തിരിമറി ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലഭക്ഷണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഇവ വന്നു ചേരും . മാറ്റി വച്ചിരുന്ന ധനം മറ്റൊരു കാര്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം .പലതരത്തിലും ചതി പറ്റും. വാക്കുകൾ ശത്രുക്കളാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഏതു കാര്യമായാലും വിഷയാവതരണങ്ങളിലും, നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതിലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം .

ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്കും കൺസൾട്ടിംഗിനും
അസ്ട്രോളജര്‍ അജികുമാര്‍. ജി | ഫോൺ: +91 9961656672

Avatar

Staff Reporter