മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (2020 ഫെബ്രുവരി 12 ബുധൻ) എങ്ങനെ എന്നറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌: 12.02.2020 (1195 മകരം 29 ബുധൻ) എങ്ങനെ എന്നറിയാം

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക1/4)
തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അമിത ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാകും. തനിക്കു പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയവും ധനവും ചിലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകും.

ഇടവം (കാർത്തിക3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
വളരെ അടുത്തു പെരുമാറിയിരുന്നത് ആളുകളുടെ അസാന്നിധ്യം മൂലം മനഃക്ലേശം വരാൻ ഇടയുണ്ട്. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ മൂലം മനസ്സ് കലുഷമാകാനും സാധ്യത കാണുന്നു.

മിഥുനം (മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4)
ഭൂമി, വാഹനം മുതലായവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ പൊതുവിൽ സാമ്പത്തികമായി നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കർക്കിടകം (പുണർതം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനനേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ധനവും സഹായങ്ങളും ലഭിക്കാൻ കാല താമസം നേരിടാൻ ഇടയുണ്ട്. മാതാവുമായോ മാതൃ ബന്ധുക്കളുമായോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്.

കന്നി (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2)
പല ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമി, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.

തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം3/4)
ദിവസം ഇന്നും അത്ര ഭാഗ്യദായകമല്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. പരിശ്രമ ഭാരം വർദ്ധിച്ചാലും ഫലം ലഭിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
കുടുംബ കാര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമാകും. എന്നാൽ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ചില വിഷമതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം.

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും വരാവുന്ന ദിനമാണ്. പൊതുരംഗത്ത് അംഗീകാരം വർധിക്കും.

മകരം (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ ക്ലേശങ്ങളെ കരുതണം.

കുംഭം (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
കാര്യതടസ്സം, അനുഭവ ക്ലേശം മുതലായവ കരുതണം. പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രാരംഭ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് മന സംഘർഷം കൂട്ടും.

മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
ശുഭാനുഭവങ്ങൾ വരാവുന്ന ദിവസമാണ്. വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. കുടുംബത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങൾ.

ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്കും കൺസൾട്ടിംഗിനും
ശ്രേയസ്‌ ജ്യോതിഷ കേന്ദ്രം, തിരുവനന്തപുരം | ഫോൺ: +91 7012124283

Staff Reporter