മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

വലിയ മാ റിടം ഒരിക്കലും അ ശ്ലീ ലമല്ല: വലിയ മാ റിടമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ 6 പ്രത്യേകതകൾ അറിയാമോ?

സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നതിൽ മാ റിടങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. മുഴുപ്പേറിയ മാ റിടങ്ങൾ ലോകത്തെവിടേയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. വലിയ മാ റിടമുള്ള സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സെക സിയാണെന്ന് കരുതുന്ന പുരുഷന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. കിം കാർദിയാഷാൻ മുതൽ ഷക്കീല വരെ ഉള്ള മോഡലുകളും ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളും മാ റിട വലിപ്പത്താൽ കൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.

സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നതിൽ മാ റിടങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. മുഴുപ്പേറിയ മാ റിടങ്ങൾ ലോകത്തെവിടേയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. വലിയ മാ റിടമുള്ള സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സെക സിയാണെന്ന് കരുതുന്ന പുരുഷന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്.

പലസ്ത്രീകളും മാ റിടം വലിപ്പം കൂട്ടുവാനായി പാഡുള്ള ബ്രാ കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുതൽ സിലി ക്കോൺ ഇമ്പ്ലാന്റേഷനുവരെ മുതിരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. മുൻ വിശ്വസുന്ദരി സുഷ്മിത സെൻ മാ റിടവലിപ്പം കൂട്ടുവാൻ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തതായുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. കിം കാർദിയാഷാൻ മുതൽ ഷ ക്കീല വരെ ഉള്ള മോഡലുകളും ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളും മാ റിട വലിപ്പത്താൽ കൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.

ഹിന്ദിചലച്ചിത്രതാരങ്ങളിൽ പലരും പൊതുവേദികളിൽ എത്തുമ്പോൾ മാ റിടത്തിന്റെ ഭാഗികമായ പ്രദർശനം നടത്തുന്നതിൽ ഒട്ടും പിശുക്കു കാണിക്കുന്നവരല്ല. സാഹിത്യത്തിലായാലും സിനിമയിലായാലും കലയിലായാലും മാ റിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ഭഗവത് ഗീതയും കുറേ മു-ല കളും എന്ന ബഷീറിന്റെ സാഹിത്യകൃതിയും എം.എഫ്.ഹുസൈന്റെ ചിത്രങ്ങളും കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ ശില്പങ്ങളുമെല്ലാം മാ റിട സംബന്ധിയായ വിവാദങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചവയാണ്. ഇറോട്ടിക്ക് കഥകളിൽ മാ റിടത്തെ കുറിച്ച സവിസ്തരമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് വലിയതോതിൽ ലൈ- ഗികോത്തേജനം നൽകുന്നതിനലാണ്.

വലിയ മാ റിടങ്ങൾ ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

1. പൊതു ഇടങ്ങളിലും മറ്റും ഇടപെടുമ്പോൾ വലിയ മാ റിടമുള്ള സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു. ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അത് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ അസൂയക്കും പാത്രമാകും.

2. പുരുഷന്മാരുടെ സ്വപ്നറാണിമാർ പൊതുവിൽ വലിയ മാ റിടമുള്ളവരായിരിക്കും. അവരുടെ ഫാന്റസികളിൽ നിറയുവാൻ ഇത്തരക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. നാട്ടിൻ പുറത്തെ സ്ത്രീകൾ മുതൽ ന്യൂജൻ സിനിമാതാരൾ വരെ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുതൽ ഓൺലൈൻ ചർച്ചകളിൽ വരെ വലിയ മാ റിടമുള്ള നടിമാരാണ് കൂടുതലായും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്.

3. സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിക്ക് ലൈ- ഗികോത്തേജനം പകരുന്നതിനും സ്വയം ലൈ- ഗിക സുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വലിയ മാ റിടങ്ങൾ സ്തീകളെ സഹായിക്കുന്നു. മാ റിടങ്ങൾ ലാളിക്കപ്പെടുമ്പോൽ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തേജം ലൈ- ഗിക ബന്ധത്തിനു കൂടുതൽ ആനന്ദം പകരുന്നു.

4. ആത്മവിശ്വാസവും മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ആധിപത്യവും ലഭിക്കുന്നു. മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നുക വലിപ്പവും ആകൃതിയുമുള്ള മാ റിടമുള്ള സ്തീകൾക്കാണ്.

5. വലിയ മാ റിടമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുല്പാദന സംവിധാനവും പൊതുവെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമായിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളുടെ ശാരിയായ പ്രവർത്തനവും പൊതുവിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ഇത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകും.

6. തണുപ്പു രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ മാ റിടമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്.

Avatar

Priya Parvathi

Priya Parvathi | Staff Reporter