banner Advertisement

സത്യത്തിൽ ഉറങ്ങും മുൻപ്‌ കാലിനടിയിൽ ഒരു കഷ്ണം സവാള വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ?

ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാലിനടിയിൽ ഒരു കഷ്ണം ..

5 years ago
Comments Off on സത്യത്തിൽ ഉറങ്ങും മുൻപ്‌ കാലിനടിയിൽ ഒരു കഷ്ണം സവാള വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ?
8917