പ്രെഗ്നന്റായിരിക്കുമ്പോൾ 3 വയസുള്ള മകളുമൊത്ത്‌ പാകിസ്ഥാനി ഡ്രൈവറിന്റെ ടാക്സിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത മലയാളി യുവതിയുടെ അനുഭവം

ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ (ദുബായ്‌) ടാക്സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ..

6 days ago
0
151