സണ്ണിലിയോണിനെയും രഞ്ജിനിയെയും ‘വെടി’യെന്നും ‘വെടിപ്പുര’യെന്നും വിളിക്കുന്ന അതേ ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഇരവാദം മുഴക്കി മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നത്‌

സണ്ണി ലിയോണിനോട് യാതൊരു ഇഷ്ടക്കേടുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചൊരിഷ്ടമില്ല ..

3 days ago
0
32

മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിലെ രാഷ്ടീയം: ദിലീപിനെ ന്യായീകരിച്ചവരെ വിമർശിച്ചവർ സ്വന്തം കാര്യം വന്നപ്പോൾ വെറും “മാഷ്ട്രീയ”പ്രവർത്തകർ

സഹപ്രവർത്തകയായ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ..

5 days ago
0
40